Καλέστε μας σήμερα! 210 4811260|info@technoplus.gr

Εκπαίδευση Microsoft Office 2019

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Microsoft Office 2019 για εταιρείες

Αυξήστε την αποδοτικότητα σας με τις εφαρμογές του Office! Καλύψτε τις πραγματικές ανάγκες στην καθημερινότητα σας ως εργαζόμενοι!
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Η Technoplus είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που ενέταξε την εκπαίδευση της στα πρότυπα της επίσημης πιστοποίησης Microsoft Office Specialist και το πρώτο Authorized Testing Center της Microsoft από το 1998. Ο Κύκλος σεμιναρίων Microsoft Office 2019 είναι ένα πλήρες και πρωτοπόρο πρόγραμμα σπουδών βασισμένο στην επίσημη διδακτική ύλη της Microsoft Press, η οποία καλύπτει όλες τις δεξιότητες βάση παγκόσμιων ερευνών που πρέπει να έχει ο μέσος χρήστης στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Εκπαιδευτείτε ή εκπαιδεύστε το προσωπικό σας στις εγκαταστάσεις της εταιρίας σας ή απομακρυσμένα γρήγορα και εύκολα & αναβαθμίστε τις δεξιότητες σας οποιοσδήποτε και αν είναι ο τομέας ενασχόλησης σας.

Ο στόχος του σεμιναρίου Microsoft Office 2019 είναι οι εκπαιδευόμενοι:

 • να αποκτήσουν Πιστοποιημένο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Γνώσης Η/Υ
 • να κατέχουν ένα ισχυρό εφόδιο για την επαγγελματική τους πορεία
 • να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους στις πιο απαραίτητες για κάθε εργαζόμενο εφαρμογές
 • να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους
 • να έχουν άριστη και εξειδικευμένη γνώση

Το κόστος της πιστοποίησης είναι 65€ ανά εφαρμογή (ή προαιρετικά 75€ με δωρεάν επανεξέταση). 

Συνοπτικά Περιεχόμενα Σεμιναρίου ανά εφαρμογή:

1.0 Δημιουργία και Διαχείριση Εγγράφων
• 1.1 Δημιουργία εγγράφου
• 1.2 Μετακίνηση μέσα στο έγγραφο
• 1.3 Μορφοποίηση εγγράφου
• 1.4 Προσαρμογή ρυθμίσεων και προβολών του εγγράφου
• 1.5 Ρυθμίσεις εγγράφου για εκτύπωση και αποθήκευση

2.0 Μορφοποίηση κειμένων, παραγράφων και αλλαγών σελίδας
• 2.1 Εισαγωγή κειμένου και παραγράφων
• 2.2 Μετακίνηση μέσα στο έγγραφο
• 2.3 Διάταξη και ομαδοποίηση κειμένου και παραγράφων

3.0 Δημιουργία πινάκων και λίστες
• 3.1 Δημιουργία πίνακα
• 3.2 Μορφοποίηση πίνακα
• 3.3 Δημιουργία και επεξεργασία λίστας

4.0 Αναφορές
• 4.1 Δημιουργία υποσημειώσεων, αναφορών και ευρετηρίου
• 4.2 Δημιουργία λεζάντας

5.0 Εισαγωγή και μορφοποίηση αντικειμένων
• 5.1 Εισαγωγή και μορφοποίηση μπλοκ δόμησης
• 5.2 Εισαγωγή και μορφοποίηση σχημάτων και SmartArt
• 5.3 Εισαγωγή και μορφοποίηση εικόνων

1.0 Δημιουργία και διαχείριση φύλλων και βιβλίων εργασίας
• 1.1 Δημιουργία φύλλων και βιβλίων εργασίας
• 1.2 Μετακίνηση στα φύλλα και βιβλία εργασιών
• 1.3 Μορφοποίηση φύλλων και βιβλίων εργασιών
• 1.4 Προσαρμογή ρυθμίσεων στα φύλλα και βιβλία εργασιών
• 1.5 Ρυθμίσεις φύλλων και βιβλίων για αποθήκευση και εκτύπωση

2.0 Επεξεργασία κελιών και δεδομένων
• 2.1 Εισαγωγή δεδομένων σε κελιά
• 2.2 Μορφοποίηση κελιών και δεδομένων
• 2.3 Τακτοποίηση και ομαδοποίηση κελιών και δεδομένων

3.0 Δημιουργία πίνακα
• 3.1 Δημιουργία πίνακα
• 3.2 Τροποποίηση πίνακα
• 3.3 Φιλτράρισμα και ταξινόμηση πίνακα

4.0 Συναρτήσεις
• 4.1 Χρήση περιοχών κελιών σε τύπους
• 4.2 Σύνοψη δεδομένων με συναρτήσεις
• 4.3 Χρήση λογικών συναρτήσεων
• 4.4 Μορφοποίηση και τροποποίηση κειμένου μέσα από συναρτήσεις

5.0 Δημιουργία γραφήματος και αντικειμένων
• 5.1 Εισαγωγή και μορφοποίηση μπλοκ δόμησης
• 5.2 Μορφοποίηση γραφήματος
• 5.3 Εισαγωγή και μορφοποίηση αντικειμένων

1.0 Διαχείριση περιβάλλοντος του Outlook
• 1.1 Προσαρμογή των ρυθμίσεων του Outlook
• 1.2 Αυτοματοποίηση του Outlook
• 1.3 Εκτύπωση και αποθήκευση πληροφοριών του Outlook
• 1.4 Αναζήτηση στο Outlook

2.0 Διαχείριση μηνυμάτων
• 2.1 Δημιουργία μηνύματος
• 2.2 Μορφοποίηση μηνύματος
• 2.3 Οργάνωση και διαχείριση μηνυμάτων

3.0 Διαχείριση Ημερολογίου
• 3.1 Δημιουργία και διαχείριση ημερολογίου
• 3.2 Δημιουργία συναντήσεων και συμβάντων
• 3.3 Οργάνωση και διαχείριση συναντήσεων και συμβάντων
• 3.4 Δημιουργία και διαχείριση σημειώσεων και εργασιών

4.0 Διαχείριση επαφών και ομάδων
• 4.1 Δημιουργία και διαχείριση επαφών
• 4.2 Δημιουργία και διαχείριση ομάδων

1.0 Δημιουργία και διαχείριση παρουσιάσεων
• 1.1 Δημιουργία παρουσίασης
• 1.2 Μορφοποίηση παρουσίασης μέσα από το υπόδειγμα διαφανειών
• 1.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων και προβολών της παρουσίασης
• 1.4 Ρύθμιση παρουσίασης για εκτύπωση και αποθήκευση
• 1.5 Ρύθμιση της προβολής παρουσίασης

2.0 Εισαγωγή και μορφοποίηση σχημάτων και διαφανειών
• 2.1 Εισαγωγή και μορφοποίηση διαφανειών
• 2.2 Εισαγωγή και μορφοποίηση σχημάτων
• 2.3 Τακτοποίηση και ομαδοποίηση σχημάτων και διαφανειών

3.0 Δημιουργία περιεχομένου διαφανειών
• 3.1 Εισαγωγή και μορφοποίηση κειμένου
• 3.2 Εισαγωγή και μορφοποίηση πινάκων
• 3.3 Εισαγωγή και μορφοποίηση γραφημάτων
• 3.4 Εισαγωγή και μορφοποίηση SmartArt
• 3.5 Εισαγωγή και μορφοποίηση εικόνων
• 3.6 Εισαγωγή και μορφοποίηση πολυμέσων

4.0 Εφαρμογή μεταβάσεων και κινήσεων
• 4.1 Εφαρμογή μεταβάσεων ανάμεσα στις διαφάνειες
• 4.2 Κινήσεις στα περιεχόμενα ων παρουσιάσεων
• 4.3 Χρονισμός μεταβάσεων και κινήσεων

5.0 Διαχείριση πολλαπλών παρουσιάσεων
• 5.1 Συγχώνευση δεδομένων από διαφορετικές παρουσιάσεις
• 5.2 Προεπισκόπηση αλλαγών
• 5.3 Προστασία και κοινή χρήση

Λίγα Λόγια για την Πιστοποίηση:

Το σεμινάριο Microsoft Office 2019 οδηγεί στην απόκτηση των πιστοποιήσεων Microsoft Office Specialist, η οποία είναι η κορυφαία πιστοποίηση σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα και η μοναδική που έχει την σφραγίδα του κατασκευαστή, δηλαδή την Microsoft. Επίσης είναι και η μοναδική που πιστοποιεί αποκλειστικά το Microsoft Office 2019.
Η πιστοποίηση Microsoft Office Specialist (MOS) είναι η κορυφαία IT πιστοποίηση στον κόσμο. Παραπάνω από 1.000.000 εξετάσεις MOS λαμβάνονται κάθε χρόνο σε περισσότερες από 140 χώρες. Ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει από την Microsoft ένα πιστοποιητικό για κάθε εφαρμογή με την ολοκλήρωση κάθε επιτυχημένης εξέτασης (Μπορείτε να δείτε ένα δείγμα εδώ).
Η πιστοποίηση Microsoft Office Specialist σας δίνει αποδεδειγμένα τα κατάλληλα εφόδια για την απόλυτη επαγγελματική επιτυχία. Δείτε εδώ τα αποτελέσματα από παγκόσμια μελέτη της Microsoft. Περιληπτικά αναφέρουμε:

 • Περισσότερο από το 25% όσων έχουν πιστοποίηση Microsoft Office Specialist βρίσκουν εργασία στο εξωτερικό
 • Σύμφωνα με παγκόσμιες έρευνες στη δεύτερη θέση των δεξιοτήτων που θα πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος είναι η πολύ καλή γνώση του Microsoft Office. Δείτε το σχετικό Infographic.
 • Το 89% των εργοδοτών παγκοσμίως αναγνωρίζουν πως οι εργαζόμενοι που έχουν πιστοποίηση Microsoft Office Specialist έχουν αυξημένη παραγωγικότητα
 • Το 89% των πιστοποιημένων χρηστών ισχυρίζονται πως η πιστοποίηση Microsoft Office Specialist τους έδωσε την απαραίτητη αυτοπεποίθηση στην εργασία τους, είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους και λαμβάνουν επαγγελματική αναγνώριση
 • Το 81% των εργοδοτών ισχυρίζονται πως “εξαρτώνται” περισσότερο από τους εργαζομένους τους επαγγελματικά από τότε που απέκτησαν την πιστοποίηση Microsoft Office Specialist
 • Έξι στους δέκα εργαζόμενους ανέλαβαν σημαντικότερες αρμοδιότητες μετά την απόκτηση της πιστοποίησης Microsoft Office Specialist
 • Το 89% όσων έχουν πιστοποίηση Microsoft Office Specialist διεκπεραιώνουν εργασίες πιο γρήγορα και πιο εύκολα

CATC-logo-2013                 ms_c_ofcspecialist_blk_atc

Εγγραφείτε στο newsletter μας και μάθετε πρώτοι τα νέα μας σεμινάρια!

Q-English – Η Νο1 Πλατφόρμα Εκμάθησης Αγγλικών!

Business English – Γίνετε ανταγωνιστικοί στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον!

Μάθε εύκολα και γρήγορα Ισπανικά!

Μάθε εύκολα και γρήγορα Γαλλικά!

Τελευταία Νέα

Μοιραστείτε το

Στοιχεία επικοινωνίας

Λ.Ποσειδώνος 17, Άλιμος, 17455

Phone: 210-48.11.260

Fax: 210-48.11.640

Web: technoplus.gr