Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Microsoft Office 2019

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Business Office 2019 for Workers

Αυξήστε την αποδοτικότητα σας με τις εφαρμογές του Office! Καλύψτε τις πραγματικές ανάγκες στην καθημερινότητα σας ως εργαζόμενοι!
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Η Technoplus είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που ενέταξε την εκπαίδευση της στα πρότυπα της επίσημης πιστοποίησης Microsoft Office Specialist και το πρώτο Authorized Testing Center της Microsoft από το 1998. Ο Κύκλος σεμιναρίων Microsoft Office 2019 είναι ένα πλήρες και πρωτοπόρο πρόγραμμα σπουδών βασισμένο στην επίσημη διδακτική ύλη της Microsoft Press, η οποία καλύπτει όλες τις δεξιότητες βάση παγκόσμιων ερευνών που πρέπει να έχει ο μέσος χρήστης στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Εκπαιδευτείτε ή εκπαιδεύστε το προσωπικό σας στις εγκαταστάσεις της εταιρίας σας ή της εταιρίας μας γρήγορα και εύκολα & απόκτησε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό για το ελληνικό δημόσιο & τον ιδιωτικό τομέα!

Ο στόχος του σεμιναρίου Microsoft Office 2019 είναι οι εκπαιδευόμενοι:

 • να αποκτήσουν Πιστοποιημένο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Γνώσης Η/Υ
 • να κατέχουν ένα ισχυρό εφόδιο για την επαγγελματική τους πορεία
 • να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους στις πιο απαραίτητες για κάθε εργαζόμενο εφαρμογές
 • να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους
 • να έχουν άριστη και εξειδικευμένη γνώση


Δείτε παρακάτω το πρόγραμμα με τις μέρες και ώρες των μαθημάτων:

Διάρκεια Ημέρες – Ώρες μαθημάτων
Word 2019 12 ώρες Θα ανακοινωθούν
Excel 2019 12 ώρες Θα ανακοινωθούν
Outlook 2019 15ώρες Θα ανακοινωθούν
PowerPoint 2019
12 ώρες Θα ανακοινωθούν

Το κόστος της πιστοποίησης είναι 65€ ανά εφαρμογή (ή προαιρετικά 75€ με δωρεάν επανεξέταση). 

Συνοπτικά Περιεχόμενα Σεμιναρίου ανά εφαρμογή:

1.0 Δημιουργία και Διαχείριση Εγγράφων
• 1.1 Δημιουργία εγγράφου
• 1.2 Μετακίνηση μέσα στο έγγραφο
• 1.3 Μορφοποίηση εγγράφου
• 1.4 Προσαρμογή ρυθμίσεων και προβολών του εγγράφου
• 1.5 Ρυθμίσεις εγγράφου για εκτύπωση και αποθήκευση

2.0 Μορφοποίηση κειμένων, παραγράφων και αλλαγών σελίδας
• 2.1 Εισαγωγή κειμένου και παραγράφων
• 2.2 Μετακίνηση μέσα στο έγγραφο
• 2.3 Διάταξη και ομαδοποίηση κειμένου και παραγράφων

3.0 Δημιουργία πινάκων και λίστες
• 3.1 Δημιουργία πίνακα
• 3.2 Μορφοποίηση πίνακα
• 3.3 Δημιουργία και επεξεργασία λίστας

4.0 Αναφορές
• 4.1 Δημιουργία υποσημειώσεων, αναφορών και ευρετηρίου
• 4.2 Δημιουργία λεζάντας

5.0 Εισαγωγή και μορφοποίηση αντικειμένων
• 5.1 Εισαγωγή και μορφοποίηση μπλοκ δόμησης
• 5.2 Εισαγωγή και μορφοποίηση σχημάτων και SmartArt
• 5.3 Εισαγωγή και μορφοποίηση εικόνων

1.0 Δημιουργία και διαχείριση φύλλων και βιβλίων εργασίας
• 1.1 Δημιουργία φύλλων και βιβλίων εργασίας
• 1.2 Μετακίνηση στα φύλλα και βιβλία εργασιών
• 1.3 Μορφοποίηση φύλλων και βιβλίων εργασιών
• 1.4 Προσαρμογή ρυθμίσεων στα φύλλα και βιβλία εργασιών
• 1.5 Ρυθμίσεις φύλλων και βιβλίων για αποθήκευση και εκτύπωση

2.0 Επεξεργασία κελιών και δεδομένων
• 2.1 Εισαγωγή δεδομένων σε κελιά
• 2.2 Μορφοποίηση κελιών και δεδομένων
• 2.3 Τακτοποίηση και ομαδοποίηση κελιών και δεδομένων

3.0 Δημιουργία πίνακα
• 3.1 Δημιουργία πίνακα
• 3.2 Τροποποίηση πίνακα
• 3.3 Φιλτράρισμα και ταξινόμηση πίνακα

4.0 Συναρτήσεις
• 4.1 Χρήση περιοχών κελιών σε τύπους
• 4.2 Σύνοψη δεδομένων με συναρτήσεις
• 4.3 Χρήση λογικών συναρτήσεων
• 4.4 Μορφοποίηση και τροποποίηση κειμένου μέσα από συναρτήσεις

5.0 Δημιουργία γραφήματος και αντικειμένων
• 5.1 Εισαγωγή και μορφοποίηση μπλοκ δόμησης
• 5.2 Μορφοποίηση γραφήματος
• 5.3 Εισαγωγή και μορφοποίηση αντικειμένων

1.0 Διαχείριση περιβάλλοντος του Outlook
• 1.1 Προσαρμογή των ρυθμίσεων του Outlook
• 1.2 Αυτοματοποίηση του Outlook
• 1.3 Εκτύπωση και αποθήκευση πληροφοριών του Outlook
• 1.4 Αναζήτηση στο Outlook

2.0 Διαχείριση μηνυμάτων
• 2.1 Δημιουργία μηνύματος
• 2.2 Μορφοποίηση μηνύματος
• 2.3 Οργάνωση και διαχείριση μηνυμάτων

3.0 Διαχείριση Ημερολογίου
• 3.1 Δημιουργία και διαχείριση ημερολογίου
• 3.2 Δημιουργία συναντήσεων και συμβάντων
• 3.3 Οργάνωση και διαχείριση συναντήσεων και συμβάντων
• 3.4 Δημιουργία και διαχείριση σημειώσεων και εργασιών

4.0 Διαχείριση επαφών και ομάδων
• 4.1 Δημιουργία και διαχείριση επαφών
• 4.2 Δημιουργία και διαχείριση ομάδων

1.0 Δημιουργία και διαχείριση παρουσιάσεων
• 1.1 Δημιουργία παρουσίασης
• 1.2 Μορφοποίηση παρουσίασης μέσα από το υπόδειγμα διαφανειών
• 1.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων και προβολών της παρουσίασης
• 1.4 Ρύθμιση παρουσίασης για εκτύπωση και αποθήκευση
• 1.5 Ρύθμιση της προβολής παρουσίασης

2.0 Εισαγωγή και μορφοποίηση σχημάτων και διαφανειών
• 2.1 Εισαγωγή και μορφοποίηση διαφανειών
• 2.2 Εισαγωγή και μορφοποίηση σχημάτων
• 2.3 Τακτοποίηση και ομαδοποίηση σχημάτων και διαφανειών

3.0 Δημιουργία περιεχομένου διαφανειών
• 3.1 Εισαγωγή και μορφοποίηση κειμένου
• 3.2 Εισαγωγή και μορφοποίηση πινάκων
• 3.3 Εισαγωγή και μορφοποίηση γραφημάτων
• 3.4 Εισαγωγή και μορφοποίηση SmartArt
• 3.5 Εισαγωγή και μορφοποίηση εικόνων
• 3.6 Εισαγωγή και μορφοποίηση πολυμέσων

4.0 Εφαρμογή μεταβάσεων και κινήσεων
• 4.1 Εφαρμογή μεταβάσεων ανάμεσα στις διαφάνειες
• 4.2 Κινήσεις στα περιεχόμενα ων παρουσιάσεων
• 4.3 Χρονισμός μεταβάσεων και κινήσεων

5.0 Διαχείριση πολλαπλών παρουσιάσεων
• 5.1 Συγχώνευση δεδομένων από διαφορετικές παρουσιάσεις
• 5.2 Προεπισκόπηση αλλαγών
• 5.3 Προστασία και κοινή χρήση

Λίγα Λόγια για την Πιστοποίηση:

Το σεμινάριο Microsoft Office 2019 οδηγεί στην απόκτηση των πιστοποιήσεων Microsoft Office Specialist, η οποία είναι η κορυφαία πιστοποίηση σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα και η μοναδική που έχει την σφραγίδα του κατασκευαστή, δηλαδή την Microsoft. Επίσης είναι και η μοναδική που πιστοποιεί αποκλειστικά το Microsoft Office 2016.
Η πιστοποίηση Microsoft Office Specialist (MOS) είναι η κορυφαία IT πιστοποίηση στον κόσμο. Παραπάνω από 1.000.000 εξετάσεις MOS λαμβάνονται κάθε χρόνο σε περισσότερες από 140 χώρες. Ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει από την Microsoft ένα πιστοποιητικό για κάθε εφαρμογή με την ολοκλήρωση κάθε επιτυχημένης εξέτασης (Μπορείτε να δείτε ένα δείγμα εδώ).
Η πιστοποίηση Microsoft Office Specialist σας δίνει αποδεδειγμένα τα κατάλληλα εφόδια για την απόλυτη επαγγελματική επιτυχία. Δείτε εδώ τα αποτελέσματα από παγκόσμια μελέτη της Microsoft. Περιληπτικά αναφέρουμε:

 • Περισσότερο από το 25% όσων έχουν πιστοποίηση Microsoft Office Specialist βρίσκουν εργασία στο εξωτερικό
 • Σύμφωνα με παγκόσμιες έρευνες στη δεύτερη θέση των δεξιοτήτων που θα πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος είναι η πολύ καλή γνώση του Microsoft Office. Δείτε το σχετικό Infographic.
 • Το 89% των εργοδοτών παγκοσμίως αναγνωρίζουν πως οι εργαζόμενοι που έχουν πιστοποίηση Microsoft Office Specialist έχουν αυξημένη παραγωγικότητα
 • Το 89% των πιστοποιημένων χρηστών ισχυρίζονται πως η πιστοποίηση Microsoft Office Specialist τους έδωσε την απαραίτητη αυτοπεποίθηση στην εργασία τους, είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους και λαμβάνουν επαγγελματική αναγνώριση
 • Το 81% των εργοδοτών ισχυρίζονται πως “εξαρτώνται” περισσότερο από τους εργαζομένους τους επαγγελματικά από τότε που απέκτησαν την πιστοποίηση Microsoft Office Specialist
 • Έξι στους δέκα εργαζόμενους ανέλαβαν σημαντικότερες αρμοδιότητες μετά την απόκτηση της πιστοποίησης Microsoft Office Specialist
 • Το 89% όσων έχουν πιστοποίηση Microsoft Office Specialist διεκπεραιώνουν εργασίες πιο γρήγορα και πιο εύκολα

CATC-logo-2013                 ms_c_ofcspecialist_blk_atc