Καλέστε μας σήμερα! 210 4811260|info@technoplus.gr

Εκπαίδευση Microsoft Office 2013 με δωρεάν Πιστοποίηση

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

ΔΩΡΕΑΝ Μαθήματα προετοιμασίας για την πιστοποίηση Microsoft Office 2013!

Εγγραφείτε Άμεσα και πληρώστε ΜΟΝΟ την πιστοποίηση!
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Η Technoplus είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που ενέταξε την εκπαίδευση της στα πρότυπα της επίσημης πιστοποίησης Microsoft Office Specialist και το πρώτο Authorized Testing Center της Microsoft από το 1998. Ο Κύκλος σεμιναρίων Microsoft Office 2013 είναι ένα πλήρες και πρωτοπόρο πρόγραμμα σπουδών βασισμένο στην επίσημη διδακτική ύλη της Microsoft Press, η οποία καλύπτει όλες τις δεξιότητες βάση παγκόσμιων ερευνών που πρέπει να έχει ο μέσος χρήστης στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.


Δηλώστε άμεσα συμμετοχή και παρακολουθήστε ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα προετοιμασίας για την πιστοποίηση!

 • Συνολικό κόστος για τους συμμετέχοντες είναι μόνο το κόστος της πιστοποίησης, δηλαδή 65€ ανά εφαρμογή.
 • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι χρήστες του Microsoft Office.
 • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένων θέσεων.
 • Δωρεάν εξάσκηση όσες ώρες χρειάζεστε!

Ο κύκλος σεμιναρίων Microsoft Office 2013 απευθύνεται:

 • Σε επαγγελματίες και σε εργαζομένους, που θέλουν να είναι παραγωγικοί, αποτελεσματικοί και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους στο μικρότερο δυνατό χρόνο
 • Σε εταιρίες που θέλουν να αναβαθμίσουν το επίπεδο γνώσεων των υπαλλήλων τους με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας τους
 • Σε φοιτητές και νέους που θέλουν να εκμεταλλευτούν την λειτουργικότητα των συγκεκριμένων εφαρμογών κατά την διάρκεια της φοίτησης τους ή είναι στο ξεκίνημα της καριέρας τους και θέλουν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους
 • Σε όσους θέλουν να αυξήσουν τις επαγγελματικές τους αποδόσεις, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στον εργασιακό χώρο και να διαφοροποιηθούν έναντι των υπολοίπων εργαζομένων


Δείτε παρακάτω το πρόγραμμα με τις μέρες και ώρες προετοιμασίας για την πιστοποίηση:

Διάρκεια Ημέρες – Ώρες μαθημάτων
Word 2013 9 ώρες Θα ανακοινωθούν
Excel 2013 9 ώρες Θα ανακοινωθούν
Outlook 2013 9 ώρες Θα ανακοινωθούν
PowerPoint 2013
9 ώρες Θα ανακοινωθούν

Η συμμετοχή στα μαθήματα είναι ΔΩΡΕΑΝ για άμεση εγγραφή.
Το κόστος της πιστοποίησης ανά εφαρμογή είναι 65€. 

 

Συνοπτικά Περιεχόμενα Σεμιναρίου ανά εφαρμογή:

1.0 Δημιουργία και Διαχείριση Εγγράφων
• 1.1 Δημιουργία εγγράφου
• 1.2 Μετακίνηση μέσα στο έγγραφο
• 1.3 Μορφοποίηση εγγράφου
• 1.4 Προσαρμογή ρυθμίσεων και προβολών του εγγράφου
• 1.5 Ρυθμίσεις εγγράφου για εκτύπωση και αποθήκευση

2.0 Μορφοποίηση κειμένων, παραγράφων και αλλαγών σελίδας
• 2.1 Εισαγωγή κειμένου και παραγράφων
• 2.2 Μετακίνηση μέσα στο έγγραφο
• 2.3 Διάταξη και ομαδοποίηση κειμένου και παραγράφων

3.0 Δημιουργία πινάκων και λίστες
• 3.1 Δημιουργία πίνακα
• 3.2 Μορφοποίηση πίνακα
• 3.3 Δημιουργία και επεξεργασία λίστας

4.0 Αναφορές
• 4.1 Δημιουργία υποσημειώσεων, αναφορών και ευρετηρίου
• 4.2 Δημιουργία λεζάντας

5.0 Εισαγωγή και μορφοποίηση αντικειμένων
• 5.1 Εισαγωγή και μορφοποίηση μπλοκ δόμησης
• 5.2 Εισαγωγή και μορφοποίηση σχημάτων και SmartArt
• 5.3 Εισαγωγή και μορφοποίηση εικόνων

1.0 Δημιουργία και διαχείριση φύλλων και βιβλίων εργασίας
• 1.1 Δημιουργία φύλλων και βιβλίων εργασίας
• 1.2 Μετακίνηση στα φύλλα και βιβλία εργασιών
• 1.3 Μορφοποίηση φύλλων και βιβλίων εργασιών
• 1.4 Προσαρμογή ρυθμίσεων στα φύλλα και βιβλία εργασιών
• 1.5 Ρυθμίσεις φύλλων και βιβλίων για αποθήκευση και εκτύπωση

2.0 Επεξεργασία κελιών και δεδομένων
• 2.1 Εισαγωγή δεδομένων σε κελιά
• 2.2 Μορφοποίηση κελιών και δεδομένων
• 2.3 Τακτοποίηση και ομαδοποίηση κελιών και δεδομένων

3.0 Δημιουργία πίνακα
• 3.1 Δημιουργία πίνακα
• 3.2 Τροποποίηση πίνακα
• 3.3 Φιλτράρισμα και ταξινόμηση πίνακα

4.0 Συναρτήσεις
• 4.1 Χρήση περιοχών κελιών σε τύπους
• 4.2 Σύνοψη δεδομένων με συναρτήσεις
• 4.3 Χρήση λογικών συναρτήσεων
• 4.4 Μορφοποίηση και τροποποίηση κειμένου μέσα από συναρτήσεις

5.0 Δημιουργία γραφήματος και αντικειμένων
• 5.1 Εισαγωγή και μορφοποίηση μπλοκ δόμησης
• 5.2 Μορφοποίηση γραφήματος
• 5.3 Εισαγωγή και μορφοποίηση αντικειμένων

1.0 Διαχείριση περιβάλλοντος του Outlook
• 1.1 Προσαρμογή των ρυθμίσεων του Outlook
• 1.2 Αυτοματοποίηση του Outlook
• 1.3 Εκτύπωση και αποθήκευση πληροφοριών του Outlook
• 1.4 Αναζήτηση στο Outlook

2.0 Διαχείριση μηνυμάτων
• 2.1 Δημιουργία μηνύματος
• 2.2 Μορφοποίηση μηνύματος
• 2.3 Οργάνωση και διαχείριση μηνυμάτων

3.0 Διαχείριση Ημερολογίου
• 3.1 Δημιουργία και διαχείριση ημερολογίου
• 3.2 Δημιουργία συναντήσεων και συμβάντων
• 3.3 Οργάνωση και διαχείριση συναντήσεων και συμβάντων
• 3.4 Δημιουργία και διαχείριση σημειώσεων και εργασιών

4.0 Διαχείριση επαφών και ομάδων
• 4.1 Δημιουργία και διαχείριση επαφών
• 4.2 Δημιουργία και διαχείριση ομάδων

1.0 Δημιουργία και διαχείριση παρουσιάσεων
• 1.1 Δημιουργία παρουσίασης
• 1.2 Μορφοποίηση παρουσίασης μέσα από το υπόδειγμα διαφανειών
• 1.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων και προβολών της παρουσίασης
• 1.4 Ρύθμιση παρουσίασης για εκτύπωση και αποθήκευση
• 1.5 Ρύθμιση της προβολής παρουσίασης

2.0 Εισαγωγή και μορφοποίηση σχημάτων και διαφανειών
• 2.1 Εισαγωγή και μορφοποίηση διαφανειών
• 2.2 Εισαγωγή και μορφοποίηση σχημάτων
• 2.3 Τακτοποίηση και ομαδοποίηση σχημάτων και διαφανειών

3.0 Δημιουργία περιεχομένου διαφανειών
• 3.1 Εισαγωγή και μορφοποίηση κειμένου
• 3.2 Εισαγωγή και μορφοποίηση πινάκων
• 3.3 Εισαγωγή και μορφοποίηση γραφημάτων
• 3.4 Εισαγωγή και μορφοποίηση SmartArt
• 3.5 Εισαγωγή και μορφοποίηση εικόνων
• 3.6 Εισαγωγή και μορφοποίηση πολυμέσων

4.0 Εφαρμογή μεταβάσεων και κινήσεων
• 4.1 Εφαρμογή μεταβάσεων ανάμεσα στις διαφάνειες
• 4.2 Κινήσεις στα περιεχόμενα ων παρουσιάσεων
• 4.3 Χρονισμός μεταβάσεων και κινήσεων

5.0 Διαχείριση πολλαπλών παρουσιάσεων
• 5.1 Συγχώνευση δεδομένων από διαφορετικές παρουσιάσεις
• 5.2 Προεπισκόπηση αλλαγών
• 5.3 Προστασία και κοινή χρήση

Λίγα Λόγια για την Πιστοποίηση:
Το σεμινάριο Microsoft Office 2013 οδηγεί στην απόκτηση των πιστοποιήσεων Microsoft Office Specialist, η οποία είναι η κορυφαία πιστοποίηση σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα και η μοναδική που έχει την σφραγίδα του κατασκευαστή, δηλαδή την Microsoft. Επίσης είναι και η μοναδική που πιστοποιεί αποκλειστικά το Microsoft Office 2013.
Η πιστοποίηση Microsoft Office Specialist (MOS) είναι η κορυφαία IT πιστοποίηση στον κόσμο. Παραπάνω από 1.000.000 εξετάσεις MOS λαμβάνονται κάθε χρόνο σε περισσότερες από 140 χώρες. Ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει από την Microsoft ένα πιστοποιητικό για κάθε εφαρμογή με την ολοκλήρωση κάθε επιτυχημένης εξέτασης (Μπορείτε να δείτε ένα δείγμα εδώ).
Η πιστοποίηση Microsoft Office Specialist σας δίνει αποδεδειγμένα τα κατάλληλα εφόδια για την απόλυτη επαγγελματική επιτυχία. Δείτε εδώ τα αποτελέσματα από παγκόσμια μελέτη της Microsoft. Περιληπτικά αναφέρουμε:

 • Περισσότερο από το 25% όσων έχουν πιστοποίηση Microsoft Office Specialist βρίσκουν εργασία στο εξωτερικό
 • Σύμφωνα με παγκόσμιες έρευνες στη δεύτερη θέση των δεξιοτήτων που θα πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος είναι η πολύ καλή γνώση του Microsoft Office. Δείτε το σχετικό Infographic.
 • Το 89% των εργοδοτών παγκοσμίως αναγνωρίζουν πως οι εργαζόμενοι που έχουν πιστοποίηση Microsoft Office Specialist έχουν αυξημένη παραγωγικότητα
 • Το 89% των πιστοποιημένων χρηστών ισχυρίζονται πως η πιστοποίηση Microsoft Office Specialist τους έδωσε την απαραίτητη αυτοπεποίθηση στην εργασία τους, είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους και λαμβάνουν επαγγελματική αναγνώριση
 • Το 81% των εργοδοτών ισχυρίζονται πως “εξαρτώνται” περισσότερο από τους εργαζομένους τους επαγγελματικά από τότε που απέκτησαν την πιστοποίηση Microsoft Office Specialist
 • Έξι στους δέκα εργαζόμενους ανέλαβαν σημαντικότερες αρμοδιότητες μετά την απόκτηση της πιστοποίησης Microsoft Office Specialist
 • Το 89% όσων έχουν πιστοποίηση Microsoft Office Specialist διεκπεραιώνουν εργασίες πιο γρήγορα και πιο εύκολα

CATC-logo-2013                 ms_c_ofcspecialist_blk_atc

Εγγραφείτε στο newsletter μας και μάθετε πρώτοι τα νέα μας σεμινάρια!

Q-English – Η Νο1 Πλατφόρμα Εκμάθησης Αγγλικών!

Business English – Γίνετε ανταγωνιστικοί στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον!

Μάθε εύκολα και γρήγορα Ισπανικά!

Μάθε εύκολα και γρήγορα Γαλλικά!

Τελευταία Νέα

Μοιραστείτε το

Στοιχεία επικοινωνίας

Λ.Ποσειδώνος 17, Άλιμος, 17455

Phone: 210-48.11.260

Fax: 210-48.11.640

Web: technoplus.gr