ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Βασικές Αρχές Graphic Design

Με το σεμινάριο Βασικές Αρχές Graphic Design θα μάθετε τους βασικούς κανόνες σχεδιασμού για να δημιουργείτε Λογότυπα, Banners, Flyers, Διαφημίσεις έντυπες και ηλεκτρονικές και πολλά άλλα με την βοήθεια των προγραμμάτων Photoshop, Illustraton, InDesign.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Photoshop

Το σεμινάριο Adobe Photoshop είναι βασισμένο στην επίσημη ύλη της Adobe και θα σας δώσει την δυνατότητα να επεξεργάζεστε μία φωτογραφία, να βελτιώνετε όλες τις ατέλειες της και να δημιουργείτε δικές σας πρωτότυπες είτε “εκ του μηδενός”, είτε βασιζόμενοι σε μία φωτογραφία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Illustrator

Στο σεμινάριο Adobe Illustrator παρουσιάζουμε αναλυτικά πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί τo πρόγραμμα στην δημιουργία σχεδιαστικών παρουσιάσεων όπως λογότυπα, γραφικά και όλων των ειδών οι μακέτες διότι περιέχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και δίνει έμφαση στις λεπτομέρειες υψηλής ποιότητας χρησιμοποιώντας ακριβή ή ελεύθερη σχεδίαση. Στο σεμινάριο περιγράφονται όλα τα κύρια χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες της εφαρμογής καθώς και ο τρόπος σχεδιασμού, επεξεργασίας και διαχείρισης γραφικών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ