ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πιστοποιημένη Εκμάθηση Microsoft Office 2013

Ο Κύκλος μαθημάτων TechnoOffice είναι ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει όλες τις ανάγκες για πιστοποιημένη γνώση του Microsoft Office 2013 .

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 

1