Ο κύκλος αποτελείται από τέσσερα σεμινάρια μέσω των οποίων παρουσιάζονται αποτελεσματικοί και αποδοτικοί τρόποι για την προώθηση μιας επιχείρησης στα Social Media και την στοχευμένη προβολή της μέσω του Google AdWords και Facebook.Μάθετε Περισσότερα
Ο κύκλος αποτελείται από τρία σεμινάρια σχετικά με το Graphic Design βασισμένα στις εφαρμογές της Adobe, Photoshop, Illustrator, και Indesign με διαφορετικούς ανά περίπτωση εκπαιδευτικούς στόχους.Μάθετε Περισσότερα
Ο κύκλος αποτελείται από οχτώ σεμινάρια σχετικά με την κατασκευή και διαχείριση ιστοσελίδων (με πολλαπλά εργαλεία), την δημιουργία e-shop και την ανάπτυξη Αndroid εφαρμογών. Επίσης περιλαμβάνει τα σεμινάρια S.E.O. και Google Analytics για την παρακολούθηση ιστοσελίδων.Μάθετε Περισσότερα
Ο κύκλος αποτελείται από σεμινάρια που καλύπτουν διαφορετικές επαγγελματικές ανάγκες στην χρήση των εφαρμογών του Microsoft Office και οδηγούν στην απόκτηση της κορυφαίας Πιστοποίησης Παγκοσμίως “Microsoft Office Specialist”.
Μάθετε Περισσότερα
Ο κύκλος αποτελείται από πέντε διαφορετικά είδη σεμιναρίων με κοινό παρονομαστή την προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευομένου.Μάθετε Περισσότερα
 
Ένας κύκλος σεμιναρίων που απευθύνεται σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν μία καριέρα στην Πληροφορική και την Τεχνολογία ως Προγραμματιστές Πιστοποιημένοι από τη Microsoft.Μάθετε Περισσότερα